Ascensieles

De ascensie-workshopdag is er voor bedoeld om je trilling te doen verhogen (ascenderen) en daar waar nog onevenwichtigheid is in balans brengen. Dit doen we door te werken met de zeven heilige vlammen en de verlichte Meesters. Oude wonden zullen getransformeerd en getransmuteerd worden en krachtige helende energie komt ervoor in de plaats. Je gaat in contact komen met jouw eigen Ik Ben energie. De mannelijke en vrouwelijke God en Godin in jou! *De stralen in je opnemen zal je op een heel krachtige manier helpen om de energieën in je chakra’s, die overeenkomen met de stralen, in balans te brengen, waardoor je evenwichtiger en gracieuzer zult worden. Op je weg naar verlichting zal je alle zeven hoofdstralen – en later ook de vijf nog verborgen stralen – in balans moeten brengen om grotere wijsheid en meesterschap te kunnen verwerven. Bij elk van de Zeven Heilige Vlammen hoort een geascendeerde Meester, die zijn wijsheid aan deze energiestroom meegeeft. Deze dag zal je verder brengen op je pad van Meesterschap!

Multidimensionaliteit

In deze ascensie-dag ga je ook contact maken met jouw eigen multidimensionaliteit. Je bent veel meer ‘jij’ dan alleen de ‘jij’ hier op Aarde. Je hebt zielsdelen in de andere dimensies die klaar staan om met jou een te worden zonder je individualiteit zelf te verliezen. Sterker, je breidt haar uit! Je gaat informatie krijgen die wij voor je gaan channelen van welke aard van liefde en wijsheid ook. Tevens ga je via een geleide meditatie zelf contact maken me de zielsdelen die zich aan jou vertonen. “De mens is nu klaar om tot een multidimensionaal bewustzijn te komen.” Ze willen zich zelfs gaan laten zien! *Ervaring of voorbereiding is niet nodig. Wil je wel alvast meer informatie over de opgestegen Lichtmeesers en de Zeven Heilige Vlammen, raden we je het gelijknamige boek van Aurelia Louise Jones aan.

Bijdrage: € 145,00 incl. lunch en thee
inschrijven.
Aanvang: 10.00 uur. Afronding 16.00 uur.
Data 2020:
12 januari
7 juni